Welkom op Oogheelkunde.be van oogkliniek Okulus

All posts tagged contactlenzen

Contactlenzen

Comments Off on Contactlenzen

Overzicht refractieve problemen

Het Normale Oog

Als uw ogen normaal zijn dan zie je voorwerpen die ver en dicht zijn mooi helder. Ze zijn niet wazig of vervormd.
Het hoornvlies en de lens zorgen ervoor dat deze lichtstralen gefocusseerd op het netvlies terechtkomen. Hierdoor wordt een mooi signaal naar de hersenen doorgestuurd zodat we het voorwerp helder zien.
Om te lezen gaan spiertjes de lens van vorm doen veranderen (accommoderen) zodat het beeld mooi op het netvlies terechtkomt.


Myopie of bijziendheid

Bij deze refractieve afwijking van het oog ziet u verre objecten wazig. Zaken die dichterbij zijn ziet u wel goed.
De lichtstralen van verre voorwerpen worden voor in plaats van op het netvlies gefocust. Dit komt door een te sterke kromming van het hoornvlies en/of de lens, de lichtstralen worden te sterk afgebogen of door een te grote afstand tussen hoornvlies en netvlies, uw oog is te lang.


Hypermetropie of verziendheid

Als u verziend bent dan ziet u de voorwerpen veraf goed en voorwerpen die zich dicht bij u bevinden wazig, dit wordt ervaren in het begin als een drukkend vermoeiend spannend gevoel bij nabij werk. Heeft u echter sterkere verziendheid dan kunnen verre voorwerpen ook wazig zijn.

De lichtstralen van een dicht object worden nu achter het netvlies in focus gebracht. De oorzaak hiervan ligt erin dat ofwel hoornvlies en netvlies te dicht bij elkaar liggen, uw oog is te kort ofwel het hoornvlies en/of de lens te vlak zijn en hierdoor de lichtstralen te weinig afbuigen.


Astigmatisme

Als uw hoornvlies niet rond van vorm is, kan u het vergelijken met een rugbybal. In dit geval heeft u astigmatisme. Zowel verre als dichte objecten worden wazig gezien. Astigmatisme komt vaak samen voor met myopie of hypermetropie.

Doordat het hoornvliesoppervlak niet rond is worden de lichtstralen niet op 1 maar op 2 of meerdere plaatsen gefocust voor en achter de retina.


Presbyopie

Kleine kinderen kunnen moeiteloos hun ogen instellen om nabij te kunnen kijken. Ze kunnen kleine voorwerpen van heel dichtbij scherp waarnemen. Dit vermogen om “in te zoomen” voor nabij (accommodatie) neemt echter heel langzaam en ongemerkt af.

Eenmaal mensen de leeftijd van 40-45 jaar bereikt hebben, wordt het in de loop van de jaren steeds moeilijker om te lezen, een naald te draden en later ook computerwerk kortom alles wat zich binnen de halve meter afspeelt. Dit proces stopt rond de leeftijd van 60-65 jaar.

De mogelijkheid om scherp te stellen op dichte voorwerpen (leesafstand), het accommoderen gaat achteruit. De oorzaak hiervan is dat de lens met de jaren harder en dus minder flexibel wordt waardoor ze zich niet meer kan aanpassen aan dichte objecten.


Correctie van refractieve problemen door het dragen van een bril

De glazen van een bril zullen ervoor zorgen dat de lichtstralen mooi op het netvlies terechtkomen.

  • Om myopie te corrigeren wordt er een negatieve spheer in het glas geslepen.
  • Om hypermetropie te corrigeren wordt er een positieve spheer in het glas geslepen.
  • Om astigmatisme te corrigeren wordt er een negatieve cylinder toegevoegd aan het brilglas.
  • Om presbyopie te corrigeren wordt er een positieve spheer in het glas geslepen waar bij dit glas enkel bruikbaar is voor taken op leesafstand, de leesbril dus. Wel wordt er vaak extra een leessegment in de bestaande brilglazen geslepen waarbij er de keuze is tussen bifocale of progressieve glazen.

Correctie van refractieve problemen door het dragen van contactlenzen

Indicaties voor het dragen van contactlenzen
Om na te gaan of u al dan niet geschikt bent om lenzen te dragen zal de oogarts eerst een gesprek met u voeren. Belangrijke punten hierbij zijn uw wensen, uw dagelijkse
bezigheden, het feit of u reeds lenzen hebt gedragen en zeker niet te vergeten uw motivatie.

Aansluitend zal de oogarts door middel van een grondig oogheelkundig onderzoek nagaan of uw ogen geschikt zijn voor het dragen van lenzen en welk type lens dan
voor u het meeste geschikt is. De oogmetingen worden met behulp van de meest geavanceerde apparatuur gedaan onder begeleiding van oogartsen en orthoptisten.

Soorten lenzen

Deze lenzen worden individueel op maat aangepast, maar zijn niet in alle variaties van sterktes te verkrijgen. De levensduur van zachte lenzen kan gaan van dagelijks, maandelijks, 3- maandelijks tot 6 – maandelijks.
De voordelen van dit type lenzen is de korte gewenningsperiode en het feit dat ze geschikt zijn bij het beoefenen van sport.
Een jaarlijkse controle wordt aangeraden.


Wanneer uw sterkte niet te verkrijgen is als zachte lens kan een harde-zuurstofdoorlatende lens de oplossing bieden. Dit type lens wordt precies op uw maat gemaakt. Dit vraagt zeer nauwkeurige oogmetingen, die met behulp van een topograaf een 3-dimensionale reconstructie maakt van het oppervlak van het oog.

Dit oppervlak dient als ‘ afgietsel’ om de nieuwe contactlens digitaal uit te testen. Op deze manier wordt dus op digitale wijze gezocht naar de best passende harde-zuurstofdoorlatende lens zonder dat er ook maar één proeflens op het oog dient geplaatst te worden. Hierdoor wordt het aantal proefaanpassingen tot een minimum beperkt.

De voordelen van dit type lens zijn dat ze eenvoudig zijn in onderhoud en gebruik en dat ze een lange levensduur hebben. U hoeft ze gewoonlijk pas na 2 tot 4 jaar te vervangen.
De nadelen zijn echter de vrij lange gewenningsperiode en het feit dat u tijdens het dragen hinder kan hebben van stofjes wat er voor zorgt dat ze minder geschikt zijn bij het beoefenen van bepaalde sporten zoals watersport en vechtsporten. Ook hier wordt een jaarlijkse controle aangeraden.


Dit type lenzen worden tegenwoordig niet meer geadviseerd omdat ze na langdurig dragen beschadigingen van het hoornvlies kunnen veroorzaken.